Kundcase

Mattias Wide

En av Årjängsstugans kunder ville ha ett smart hus för att kunna styra värme, belysning, ljudsystem och övervaka sitt hus. Tillsammans med Årjängsstugans elinstallationsföretag tog vi fram en lösning som bygger på KNX som huvudsystem. Själva hårdvaruinstallationen genomfördes under byggnadstiden och blev helt anpassad för ett KNX-system. Som huvudenhet användes en ThinKnx Micro Z-Wave. Med den enheten möjliggjordes fjärråtkomst och integration av alla olika system och produkter i en enhet.

Programmeringen gick snabbt och med kundens synpunkter samt Årjängsstugans bildunderlag togs en anpassad design av användargränssnittet fram.

Belysningen styrs av både KNX och trådlöst mha Z-Wave. Detta då Z-Waveenheterna sitter nära drvidonen för LED-spottarna. Även några sena kundändringar ledde till att några Z-Wave enheter placerades i uttag då det blev en enklare och billigare installation än att dra ny kabel från teknikrummet.

Den vattenburna golvvärmen styrs mha KNX och i varje rum finns en termostat integrerad i touchknapparna för belysningsstyrningen. I badrummet finns även elslingor för ett varmt golv även när det centrala systemet är avstängt. Även denna är integrerade och styrs via app.

Många vardagliga funktioner styrs automatiskt och scenarion för att komma hem, åka bort, släcka allt, värme baserat på utetemperatur etc finns inlagt.

Efter att kunden har flyttat in kom, som ofta, önskemål om förändringar vilket enkelt utförs remote utan att någon behöver åka till platsen.

Enligt lag måste de som hanterar livsmedel följa vissa regler. Bl.a. ska temperatur loggas för att säkerställa att maten är tjänlig och inte förvarats vid fel temperatur. Dessa kvalitetskrav är såklart viktiga men kan stjäla tid från den vanliga verksamheten och är sällan något som bidrar till huvudsysslan. Då är det ypperligt att autmatisera mätningen och loggningen av mätdata. Dels för att inte missa mäta och dels för att säkra dokumentationen inför kommande kvalitetskontroll.

Vi erbjuder flera olika varianter av produkter som kan lösa detta. En av våra kunder, Magdakullan, producerar ekologiskt kött och har en gårdsbutik med restaurang. Där kan gårdens delikatesser avnjutas och man kan vara säker på att köttet förvarats korrekt. För att sköta kontrollen av temperatur i kylar och frysar används Sensorists trådlösa system för temperaturloggning och övervakning. Det är driftsäkert, enkelt och prisvärt. Via nätet kan systemet konfigureras, övervakas och mätdata hämtas ut. Blir batterierna dåliga skickas notifieringar ut. Temperaturgränserna ställer man själv in och vilka åtgärder som ska vidtas. Numer kan personalen på Magdakullan ägna sig helhjärtat åt god mat istället för att behöva gå runt och läsa av termometrar och dokumentera.

 

ICA Maxi Stormarknad

I de flesta varuhus tillhandahåller olika kylföretag tjänster för leverans av kyla. Självklart är det viktigt att frysboxar och kylar håller rätt temperatur. Det är också viktigt att om något händer att serviceorganisationen snabbt får meddelande om problem och kan åtgärda problem innan de leder till problem för butiksinnehavarna.

Förutom stora kluster av kylar och frysar som oftast är anslutna till övervakningssystem via fältbuss, finns ett antal mindre kylar och frysar som flyttas runt beroende på kampanjer etc. Dessa "mobila" enheter har det varit svårt att övervaka.

Vår kund testade mySensors temperaturgivare utan sladd och lade helt enkelt ned givaren i kylen/frysen. Resultatet blev överraskande positivt för kunden och lösningen infördes i deras utbud av lösningar.

Sensorerna kommunicerar med mySensors Modbus-gateway direkt in mot kundens styr- och övervakningssystem. I butikerna kan nu butiksinnehavarna fritt flytta på sina kylar och frysar utan att servicepersonal måste komma ut och dra nya kablar.

Mattias

Vår kund, som utvecklar system för prediktivt underhåll, fick en utmaning från en av sina kunder: Att ta reda på varför en av deras mekaniska installationer, med stor inverkan på allmän infrastruktur, ibland inte fungerade som det var tänkt. Olika lösningar för att försöka finna faktorer som påverkade installationen utvärderades. Lösningen blev mySensors där ett antal givare sattes upp på olika ställen, både inomhus i skyddad miljö, som utomhus under industriella förutsättningar.

Sensorerna mäter temperatur, fukt, vibrationer och ger en realtidsbild av installationens miljö. På detta vis tillförs en ny dimension av data till tidigare underlag för beslut om åtgärder.

Taggar: case