ICA Maxi Stormarknad

I de flesta varuhus tillhandahåller olika kylföretag tjänster för leverans av kyla. Självklart är det viktigt att frysboxar och kylar håller rätt temperatur. Det är också viktigt att om något händer att serviceorganisationen snabbt får meddelande om problem och kan åtgärda problem innan de leder till problem för butiksinnehavarna.

Förutom stora kluster av kylar och frysar som oftast är anslutna till övervakningssystem via fältbuss, finns ett antal mindre kylar och frysar som flyttas runt beroende på kampanjer etc. Dessa "mobila" enheter har det varit svårt att övervaka.

Vår kund testade mySensors temperaturgivare utan sladd och lade helt enkelt ned givaren i kylen/frysen. Resultatet blev överraskande positivt för kunden och lösningen infördes i deras utbud av lösningar.

Sensorerna kommunicerar med mySensors Modbus-gateway direkt in mot kundens styr- och övervakningssystem. I butikerna kan nu butiksinnehavarna fritt flytta på sina kylar och frysar utan att servicepersonal måste komma ut och dra nya kablar.