Mattias Wide

En av Årjängsstugans kunder ville ha ett smart hus för att kunna styra värme, belysning, ljudsystem och övervaka sitt hus. Tillsammans med Årjängsstugans elinstallationsföretag tog vi fram en lösning som bygger på KNX som huvudsystem. Själva hårdvaruinstallationen genomfördes under byggnadstiden och blev helt anpassad för ett KNX-system. Som huvudenhet användes en ThinKnx Micro Z-Wave. Med den enheten möjliggjordes fjärråtkomst och integration av alla olika system och produkter i en enhet.

Programmeringen gick snabbt och med kundens synpunkter samt Årjängsstugans bildunderlag togs en anpassad design av användargränssnittet fram.

Belysningen styrs av både KNX och trådlöst mha Z-Wave. Detta då Z-Waveenheterna sitter nära drvidonen för LED-spottarna. Även några sena kundändringar ledde till att några Z-Wave enheter placerades i uttag då det blev en enklare och billigare installation än att dra ny kabel från teknikrummet.

Den vattenburna golvvärmen styrs mha KNX och i varje rum finns en termostat integrerad i touchknapparna för belysningsstyrningen. I badrummet finns även elslingor för ett varmt golv även när det centrala systemet är avstängt. Även denna är integrerade och styrs via app.

Många vardagliga funktioner styrs automatiskt och scenarion för att komma hem, åka bort, släcka allt, värme baserat på utetemperatur etc finns inlagt.

Efter att kunden har flyttat in kom, som ofta, önskemål om förändringar vilket enkelt utförs remote utan att någon behöver åka till platsen.